otjens bouwverbetering

Otjens bouwverbetering heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundig onderhoud. Vaak betreft het onderhoudswerkzaamheden die naar voren komen voor of tijdens het schilderwerk. Denkt u hierbij aan het (deel)vervangen van geveltimmerwerk of het herstellen van gevelondergronden. Otjens bouwverbetering werkt zodoende vaak in het verlengde van Otjens schildersbedrijf.